Valik vanasõnu Helme kihelkonnast

 • Kui kesväl jaakobes pää vällän ei ole, ei saa asja.
 • Mihklebe üüse kasvase kaali ja kapstapää ninda pallu, et villatse langa katski kakkase.
 • Maa puhun om leib.
 • Sügise om karjapoiss targemb kui keväje kuningas.
 • Kui sina vikatit ei nühi, siis nühib vikat sinu.
 • Kui rihavars likes saa, ei või enämb haina tetä.
 • Kui tuleb mihklipäev, siis lõpeb oina vaev.
 • Kui sündin vaskal kuus hammast suun om, sis saa tast kuri elläi, säedse säädlik, katesse karjaelläi, ütesse ülihää.
 • Kalamiis toit kassi, püssimiis puistas püksi.
 • Parem suitsu surra kui külma koolda.
 • Mida vahedam nuga, seda lahedam leikada.
 • Keträ üü ja keträ päevä, siski paesta pallast perset.
 • Laisk naine lambita, sõrmita naine linuta.
 • Kuida ebu, ninda entsu; kuida nägu, ninda närtsu.
 • Kudas esi, ninda ehe; kudas rõõm, ninda rõõvas.
 • Ega rõõva valgen ei elete, päeva valgen eletes.
 • Kus härga, sääl sõrga; kus konti, sääl jõudu.
 • Tühi kõht on kõige parem leivakõrvane.
 • Kört on leiva küüdimees.
 • Karask aa kargame, sake puder santma, pikk liim pidä pere kuun.
 • Joobnut tuntakse jalust.
 • Joodikul om jummal rikas.
 • Hukka läävä unemagaje, raisku läävä rahalugeje, kõrda läävä kõrtsinkäije.
 • Piipu pandas põue, aga naene peab peran jooksma.
 • Rahu on surnuaial kahe kivi vahel.
 • Mis kevade ei ole külvatud, ei saa sügise leigatud.
 • Kes nooruses hooletu, see vanaduses õnnetu.
 • Poiga kand puusan, tüdärd kand terän.
 • Heal lapsel mitu nime.
 • Kuda tam, nenda käbi.
 • Vask ei nüssä, vars ei künnä, lats ei tii tüüd.
 • Hoitku sedä lehmä poiga tegemast, kes lakmata jätt.
 • Enämb esa üts lüük kui emä ütesse lüüki.
 • Ilu mass poole ilma, töötegu ei massa midägi.
 • Ära lenda kõrgemase, kui tiivad kandvad.
 • Tarkus käib üle vägevuse.
 • Kannatlik kava eläs.
 • Ega mees siis koera ei soda, kui at jahti läheb.
 • Paremb hüvä rooga üle jättä kui nahkpauna lõhki ajada.
 • Jummal anna iks kirikutiid kõndi, ei kohtutiid.
 • Mida suurem sa oled, seda alandlikum ole.
 • Varas on valeliku vanem poeg.
 • Ega lolle künta ja külvata, nemad kasvavad ise.
 • Härg nuusuts ninage, aga inimene kaess käege.
 • Mis silmist, sii meelest; mis kõrvast, sii keelest.
 • Mis tundmada, sii täädmada.
 • Peni ist iks perse pääl, hobene sitt sõiten.
 • Mulk hoiab hobust rohkem kui naist.

Allikas: Vanasõnaraamat. Koost. A. Hussar, A. Krikmann, I. Sarv. 1984.