Vaatamisväärsused Helme kiriku pargis

Helme kiriku park (kasutusel ka nimi Helme pastoraadi park) on nii looduskaitse- kui muinsuskaitsealune objekt.

Loodusväärtused

Pargi puistu liigiline koosseis ei ole väga mitmekesine ja valdavalt kasvavad pargis kohalikud lehtpuuliigid - pärnad, saared, vahtrad ja tammed. Väga ilmekas on pastoraadi ja kiriku vaheline lehisegrupp.
Pargis pesitsevad mitmed linnuliigid, tavalisemad neist on must-kärbsenäpp, hall-kärbsenäpp, valge-toonekurg, musträstas, punarind, sinitihane, rasvatihane, pruunselg-põõsalind, aed-põõsalind, mustpea-põõsalind, hallrästas, musträstas, laulurästas, käosulane, leevike, karmiinleevike, metsvint, harakas, hallvares, hakk, põldvarblane, suur-kirjurähn, ööbik, talvike, puukoristaja, võsaraat, rohevint, väike-lehelind, salulehelind, mets-lehelind, linavästrik, kuldnokk, piiritaja, räästapääsuke, sinikael-part, metskiur jt.
Vanades pargipuudes ja pastoraadi pööningul elavad mitmed käsitiivalised ehk nahkhiired.
Pargist voolab läbi Pokardi oja.

Muinsuskaitseväärtused